Krystallsyke

02/10/2019
Svimmelhet/vertigo
Svimmelhet/vertigo

Krystallsyke er en tilstand som kan være ganske skremmende og ubehagelig når den inntreffer for første gang. Det kan bli beskrevet som et kraftig, kortvarig anfall av svimmelhet eller vertigo.

Dette er foresaket av krystaller eller otolitter som de kalles på fagspråket. Disse krystallene sitter normalt fast til en membran i det indre øret som hjelper med å registrere hvilken stilling hodet befinner seg i. Krystallene kan løsne fra festet sitt og falle inn i buegangene i det indre øret. Når man beveger eller snur hodet vil krystallene bevege seg i buegangene og irritere små følere som finnes der. Da får man kraftig følelse av hodet er i bevegelse og kraftig svimmelhet oppstår til man holder hodet i ro igjen.

Krystallsyke er en ufarlig lidelse dog være veldig ubehagelig og hemmende. På fagspråket heter 'benign paroksysmal posisjonsbetinget vertigo' eller oversatt 'godartet anfallsvis stillingsavhengig svimmelhet'.

Krystallsyke er vanligere blant eldre. Årsaken er ofte ukjent, men lengre periode med sengeleie, hodeskade, betennelsestilstand i det indre øret eller vitamin-D mangel kan øke risikoen for sykdommen.

Kiropraktor Rafael Rogalski kan diagnosere krystallsyke ved å gå gjennom symptomene dine. Det utføres et hodemanøver for å bekrefte diagnosen.

Denne testen kan fremprovosere svimmelheten noe som kan være ubehagelig. Man ser også etter ufrivillige øyebevegelser. Dette hjelper med å finne ut hvilket øre og buegang som er påvirket, og hvilken behandling som skal utføres.

Tilstanden behandles ved hjelp av Epley's hodemanøvrer som får krystallene til å falle ut av buegangene.

​De aller fleste blir friske av krystallsyken. Tilstanden er ufarlig, selv om den kan være veldig hemmende.

Har du hatt krystallsyken én gang, er det 50% risiko for å få den igjen. Det kan gå flere år før symptomene dukker opp igjen.

Behandlingen ved tilbakefall er den samme og har oftest god effekt.

Noen har plager med svimmelhet i lengre tid. Da kan det være nødvendig med tilleggsundersøkelser. I andre tilfeller må man ha spesielt tilpassede øvelser for å trene opp igjen balansesystemet

Sola Kiropraktor - Behandling av muskel og skjelett plager
Powered by Webnode
Create your website for free!